Utredning for CFS/ME

Pasienter som trenger utredning for CFS/ME kan henvises til CoperioSenteret. Coperiosenteret har avtale med Helse Midt-Norge, og pasienten betaler kun egenandel kr. 150,- pr.avtale inntil egenandelskort 2 er fylt opp. Vanligvis brukes fem avtaler for en tverrfaglig utredning. Vi har ingen ventetid. Henvisningsprosedyre: Fastlegen sender henvisning direkte til Coperiosenteret EDI adresse: coperiosenteret-behandling@edi.nhn.no eller Herid: 76093