Velkommen til

CoperioSenteret

På Coperiosenteret følger vi smittevernreglene nøye. Vi har likevel mange tilbud du kan benytte deg av: Alle psykologer tilbyr timer over telefon og video. Det er også mulig å få samtale med psykolog ved oppmøte. Vi har også laget en smittefri versjon av vår spesialiserte dagrehabilitering. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt.

Emosjonell Intelligens og kroppsspråk

Lese og forstå kroppsspråk - Identifisere følelser - Påvirkning - Strategisk kommunikasjon - Troverdighetsanalyse


Arbeidsmiljøundersøkelser

Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt

.

Lederrådgivning

Coperio Lederrådgivning har som målsetting å utvikle ledere og medarbeidere til å bli effektive i sine roller. 

Bedrifts- og krisepsykologiavtale

Ved å inngå en Bedriftspsykologavtale med oss, sikrer du rask psykologbistand for alle ansatte.