Bedriftshelsetjeneste

Vi sammarbeider med:

Sykefravær

 

Håndtering av sykemeldte kan være utfordrende for ledere eller personalansvarlige i en travel arbeidshverdag.  Selv om mye sykefravær ikke nødvendigvis skyldes jobbrelaterte faktorer, er det slik at en som leder har gode muligheter for å påvirke varigheten av sykefraværet når det strekker seg over lengre perioder enn 1-2 uker. Hvordan få ansatte tilbake i jobb relativt raskt, hva skal til, og hvordan kan jeg få gjort det uten å invadere den enkeltes personlige sfære er spørsmål som en da må ta stilling til.

.

Konflikt og mobbing

 

Når en ansatt opplever gjentatte negative handlinger over tid fra en eller flere kolleger, karakteriseres dette som mobbing eller trakassering. Mobbing og trakassering kan ta mange former, og kan sees på som en eskalerende prosess; fra lett uenighet/irritasjon og personkonflikt, til direkte aggresjon og utstøting. Når er det riktig å gripe inn, og hvordan skal man bedømme situasjonen?

Strategisk selvledelse 


Strategisk selvledelse er evnen til å lede seg selv til bedre prestasjoner og økt effektivitet ved å observere, evaluere, påvirke, motivere og kontrollere seg selv.

Bedriftshelse

A-Å

Helse 

Miljø

Sikkerhet

Ergonomi

Mestrings

-samtaler

Stressmestring

Yrkeshygiene