Komplett bedriftshelsetjeneste – alt på et sted!


Vi bistår innenfor kjerneområdene psykososiale og fysiske arbeidsmiljøfaktorer:


Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer:

  • Arbeidsmiljøkartlegginger – medarbeiderundersøkelser 
  • Bistand i dialogmøter
  • Deltakelse i AMU
  • Faktaundersøkelse ved alvorlige konflikter, trakassering og mobbing
  • Oppfølging av sykemeldte
  • Rus og spilleavhengighet (AKAN)


Fysiske arbeidsmiljøfaktorer:

  • Rådgivning ved ombygginger og nybygg
  • Støy og mekaniske vibrasjoner
  • Tilrettelegging av arbeidsplasser

Har du spørsmål? Kontakt oss direkte på 73 92 92 30 eller via skjema under.

 
 
 
 
 
 

Kommunikasjon

Kriseberedskap

Sykefravær