Coperio lederrådgiving


Coperio Lederrådgivning har som målsetting å utvikle ledere og medarbeidere til å bli effektive i sine roller. Vi vet at det ofte er et avvik mellom hva læreboken beskriver som «riktig» praksis og hva som egentlig fungerer i det norske arbeidslivet. Våre rådgivere har særlig arbeidet med ledere på toppledernivå og mellomledernivå med problemstillinger knyttet til medarbeider- og talentutvikling og ledelsesprosesser knyttet til kulturbygging og effektivisering. Vi benytter ulike verktøy og tilnærminger, med solid forankring i forskning og praksis som fungerer i et norsk arbeidsliv.

Les mer om utvikling av 

ledereLes mer om utvikling av medarbeidere