BHT og organisjonsutvikling

Bedriftshelsetjenester

Håndtering av sykemeldte kan være utfordrende for ledere eller personalansvarlige i en travel arbeidshverdag.


Konflikter på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for sykefravær, tapt arbeidsproduksjon og belastninger på hele arbeidsmiljøet.

Leder og organisasjonsutvikling

 • Oppsigelser/nedbemanning/permittering
 • Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement, sparringspartne
 • Medarbeiderutvikling (fremme motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)
 • Bistand til målrettet arbeid for å redusere eller opprettholde lavt sykefravær
 • Personalplanlegging/fordeling ressurser
 • Medarbeidersamtaler - tips/råd

Arbeidsmiljøundersøkelse - QPS Nordic

Arbeidsmiljøet påvirker bedriftsresultatet. En god kartlegging gir deg kunnskapen du trenger for å forbedre arbeidsmiljøet effektivt.


Gjennom vår medarbeiderundersøkelse vil du få tilgang til statistikker fra både din egen bedrift og andre anonymiserte bedrifter.

Emosjonell intelligens og kroppsspråk

 • Lese og forstå kroppsspråk
 • Identifisere følelser
 • Påvirkning
 • Strategisk kommunikasjon
 • Troverdighetsanalyse
 • Vold og trusler