For mer informasjon, ring Andreas Putz på telefon 952 57 070, eller bruk kontaktskjemaet nedenfor.

 
 
 
 
 

Leder og organisasjonsutvikling


 • Oppsigelser/nedbemanning/permittering
 • Lederstøtte (motivasjon, jobbengasjement, sparringspartne 
 • Medarbeiderutvikling (fremme motivasjon, kulturbygging, involvering m.m)
 • Bistand til målrettet arbeid for å redusere eller opprettholde lavt sykefravær
 • Personalplanlegging/fordeling ressurser
 • Medarbeidersamtaler - tips/råd
 • Rådgivning, veiledning, lederstøtte og faglig støtte ved endring, omstilling og/eller organisasjonsutvikling
 • Rådgivingstjenester fra våre profesjonelle fagpersoner i krevende situasjoner som konflikter, vanskelige samtaler knyttet til AKAN eller andre personalmessige utfordringer.

 

I tillegg til byr vi en rekke kurs og workshops spesialtilpasset organisasjoner og forebyggende BHT Noen eksempler på dette er:

 • Casebaserte ledersamlinger med mål om å hjelpe ledere til å løfte sine ansatte, sin avdeling og/eller det psykososiale miljøet, synliggjøre og utvikle den enkelte medarbeider potensial og/eller avdelingens potensial.
 • Målstyring og verktøy for mer effektive og strategiske beslutningsprosesser
 • Verktøy for gode utviklingsprosesser på individ- og gruppenivå


Kontakt oss gjerne!