Det er for tiden ingen fastsatte arrangementer.

Testen utføres ved i Olav Tryggvasons gate 24.