Tilbake til arbeidslivet

Etter 40 avslag på jobbsøknader og to mislykkede oppfølgingstiltak, fikk Johan Kristoffersen omsider praksisplassen som skulle gi ham arbeidslivet tilbake.