Poliklinisk behandling

Offentlig poliklinikk 

Poliklinisk behandling for barn og unge

Unicare Coperio har avtale med Helse Midt – Norge (HMN) og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier som blir henvist for:


 • ADHD/ forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet.
 • Tourettes syndrom/tics plager, autismespekterforstyrrelser.
 • Moderat depresjon og traumer, samt moderate til alvorlige angstlidelser og spiseforstyrrelser


Henvisningene videresendes fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved sykehusene.

Poliklinisk behandling for voksne

Unicare Coperio har avtale med Helse Midt – Norge og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Trøndelag og Møre og Romsdal. I våre lokaler i Trondheim, Levanger, Stjørdal, Røros, Hasselvika og Molde har vi et tilbud til både voksne, ungdom og barn.

Vi har tilbud til voksne over 18 år, som blir henvist for:


 • Moderat depresjon
 • Ulike angstlidelser, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser og traumerelaterte vansker.
 • ADHD, aspergerssyndrom og personlighetsforstyrrelser.


Vi tilbyr også digital behandling i hele midt-norgeregionen.
Ved henvisning til digital behandling vil som hovedregel all behandling foregår digitalt. Alle henvisninger som kommer til oss, blir videresendt fra poliklinikk ved sykehusene.

Poliklinisk behandling for private

Av og til trenger man noen å prate med. Våre psykologer er klare til å hjelpe deg.

Vi kantilby både individuell terapi og par-/familieterapi innen en rekke områder, som f.eks:

 • Depresjon
 • Angst
 • Søvnvansker
 • Relasjonsproblematikk
 • Hypokondri/helseangst
 • Stress og stressmestring
 • Uforutsette livshendelser
 • Utmattelsestilstander

Bedriftsavtaler

Ved å inngå en Bedriftspsykologavtale med oss, sikrer du rask psykologbistand for alle ansatte.


Dette innbefatter utredning og behandling for ulike typer lidelser som for eksempel angst, depresjon og søvnvansker, men også ved mer jobbrelaterte utfordringer som stress, relasjonsvansker og konfliktsituasjoner og konsetrasjonsvansker.