Bedriftsavtaler

Vi tilbyr skreddersydde bedriftsavtaler og akutt krisebistand 24/7 ved alvorlige hendelser

For mer informasjon, ring Per Ørjan Aabel på telefon 930 39 943, eller bruk kontaktskjemaet nedenfor.

 
 
 
 
 

Bedrifts- og krisepsykologavtale

Ved å inngå en Bedriftspsykologavtale med oss, sikrer du rask psykologbistand for alle ansatte.

Dette innbefatter utredning og behandling for ulike typer lidelser som for eksempel angst, depresjon og søvnvansker, men også ved mer jobbrelaterte utfordringer som stress, relasjonsvansker og konfliktsituasjoner og konsetrasjonsvansker.

Om ønskelig kan også de ansattes nærmeste familie inkluderes i en slik bedriftsavtale. Samtaler kan gjennomføres i våre lokaler, hos dere som kunde eller via vår videoløsing over nett. Alle data er krypterte og systemer er i samsvar med Personopplysningsloven av 2018, herunder GDPR.

Coperios arbeidsrutiner og systemer er godkjent av norske helsemyndigheter for lagring av helsedata for norske innbyggere.

 

Krisepsykologavtale 

Hvis du eller noen i din bedrift opplever en katastrofe, har dere ingen tid å miste. Da trenger dere et profesjonelt hjelpeapparat som allerede kjenner dere og som har alle ressurser tilgjengelig der og da, og som i tillegg har kompetanse og erfaring.

Vårt psykologsenter har lang erfaring med akutt og lynrask bistand til de som blir rammet direkte eller indirekte av kriser. En avtale med oss innbefatter tilgang på kontinuerlig krisetelefon 24/7 og akutt krisebistand fra dyktige krisepsykologer. Dette kan være ved alvorlige ulykker, skader, uventede dødsfall eller andre påkjennende hendelser.

Kriser og katastrofer gir store menneskelige og materielle tap. Helsevesenet har vanligvis ikke tilstrekkelig beredskap eller tilgjengelig kompetanse til å tilby optimal bistand raskt.

Vi arbeider etter en strukturert modell som har basis i internasjonal forskning i krisepsykologi og håndtering av katastrofer.