Poliklinisk behandling

Offentlig poliklinikk

Poliklinisk behandling for barn og unge

Unicare Coperio har avtale med Helse Midt – Norge (HMN) og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi har tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier som blir henvist for:


  • ADHD/ forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet.
  • Tourettes syndrom/tics plager, autismespekterforstyrrelser.
  • Moderat depresjon og traumer, samt moderate til alvorlige angstlidelser og spiseforstyrrelser


Henvisningene videresendes fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved sykehusene.

Poliklinisk behandling for voksne

Unicare Coperio har avtale med Helse Midt – Norge og er en del av spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor psykisk helse i Trøndelag og Møre og Romsdal. I våre lokaler i Trondheim, Levanger, Stjørdal, Røros, Hasselvika og Molde har vi et tilbud til både voksne, ungdom og barn.

Vi har tilbud til voksne over 18 år, som blir henvist for:


  • Moderat depresjon
  • Ulike angstlidelser, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser og traumerelaterte vansker.
  • ADHD, aspergerssyndrom og personlighetsforstyrrelser.


Vi tilbyr også digital behandling i hele midt-norgeregionen.
Ved henvisning til digital behandling vil som hovedregel all behandling foregår digitalt. Alle henvisninger som kommer til oss, blir videresendt fra poliklinikk ved sykehusene.