Lyd og støy på jobb? Dette kan gjøres


lages du av uønsket lyd og støy? Her kan du lese hva som kan gjøres.

Som bedriftshelsetjeneste kommer vi av og til borti situasjoner hvor støy er en utfordring. Vi snakker ikke om støy som i tung industri og flystøy, men om menneskeskapt støy. Det kan være musikklærere som daglig eksponeres for høy musikk, men også personale som jobber med brukere som skriker, eller nye og engstelige småbarn i barnehager. De utsettes sjeldent for direkte skadelig støy, men over tid vil støy slite på både mentalt og fysisk.


Hva kan du selv gjøre?


Som bedriftshelsetjeneste vil vi oppfordre folk til å få sjekket hørselen sin i begynnelsen av yrkeslivet, gjerne gjennom fastlegen sin, om arbeidsgiver ikke dekker det. For det er slik at hørsel forringes i ulik grad, noen tåler mer enn andre. Og det er et sørgelig faktum at hørsel ikke lar seg reparere. HMS-rådgiver i Coperio Bedriftshelse, Ingrid Petterson, anbefaler at du først og fremst sjekker hørselen din, så du vet hva du har å «rutte» med. Hun presiserer også at det er viktig å bruke hørselsvern om støyen er sjenerende.


Hva sier lovverket?


I følge lovverket er arbeidstaker pliktig til å bruke verneutstyr i samsvar med arbeidsgivers instrukser, og verneutstyret skal være tilpasset deg.  Arbeidsgiver skal sørge forklare rutiner og instrukser for bruk av verneutstyr, og skal aldri tillate arbeidstakere å ikke bruke verneutstyr dersom det er en risiko for skade.


Hvordan kan vi hjelpe deg?


Coperio Bedriftshelse kan bistå med kartlegging av støy fra maskiner og tekniske installasjoner, akustiske forhold, samt menneskeskapt støy. Vi kan kartlegge ansattes støyeksponering og utføre risikovurderinger basert på kartleggingene og støymålinger.

-Dette gir et godt grunnlag for å iverksette tiltak for å bedre forholdene og forebygge hørselsskader grunnet støy i arbeidsmiljøet, sier yrkeshygieniker Ingrid Hveding i Coperio Bedriftshelse.

 

 
 
 
 
 

snakk med psykolog på mobilen: 

cope.no
bestill time


Ring telefon + 47 73 92 30 30

Eller send inn kontaktskjemaet under !