Slik hever du HMS-kompetansen


HMS- forum 2016 er et nettverk for erfaringsutveksling  og en læringsarena for alle som jobber med HMS.


I dette forumet vil dere få mulighet til å diskutere og dele erfaringer med andre som arbeider med tilsvarende HMS-utfordringer og løsninger. Vi ønsker å utfordre og øke kompetansen, samt skape en felles arena for refleksjon.


Gjennom fire samlinger vil vi ta opp fire ulike tema som er meget aktuelle for flere. HMS-forumet er åpent for alle, og krever ikke annet kundeforhold hos oss.


Samlinger 2016

HMS- forum 2016 er et nettverk for erfaringsutveksling  og en læringsarena for alle som jobber med HMS.

I dette forumet vil dere få mulighet til å diskutere og dele erfaringer med andre som arbeider med tilsvarende HMS-utfordringer og løsninger. Vi ønsker å utfordre og øke kompetansen, samt skape en felles arena for refleksjon.

Gjennom fire samlinger vil vi ta opp fire ulike tema som er meget aktuelle for flere. HMS-forumet er åpent for alle, og krever ikke annet kundeforhold hos oss.


Samlingene gjennomføres i våre lokaler i Olav Tryggvasons gate 24, inngang B.

Pris: 5 490,-. Utgjør 4 samlinger á 3 timer i 2016.


For spørsmål / påmelding ta kontakt med oss på bedrift@coperio.no eller på telefon 73929230.

Samlinger 2016

Samling 1

Tema: Omstilling, fra sammenstøt til samspill. Hva kjennetegner en god omstillingsprosess?

Dato og tid: 20. april 2016. Kl 9 -12.

Samling 2

Tema: Den vanskelige samtalen.

Dato og tid: 13. juni 2016. Kl. 9-12.

Samling 3

Tema: Plikter og rettigheter, for hvem? Om omsorgsplikt, tilretteleggingsplikt, medvirkningsplikt og styringsrett i praksis.

Dato og tid: 8. september 2016. Kl. 9-12.

Samling 4

Tema: Når arbeider man systematisk med HMS? Og når er det godt nok?

Dato og tid: 30. november 2016. Kl. 9- 12.

 
 
 
 
 

snakk med psykolog på mobilen: 

cope.no
bestill time


Ring telefon + 47 73 92 30 30

Eller send inn kontaktskjemaet under !