Kriseberedskap

Coperiosenteret har en aktiv rolle i det nasjonale nettverk for krisehåndtering – og beredskap, Crisis Respons, og har lang erfaring med å bistå virksomheter både ved forebygging og håndtering av kriser. Med ansvar for hele region Midt, samt Nord-Norge, er vi i beredskap 24/7.


Vi bistår med:

  • Kvalitetssikring av rutiner for håndtering av kriser på virksomhetsnivå.
  • Veiledning av psykososialt team hos oppdragsgiver.
  • Gruppebasert debriefing/ defusing ved krisehendelser.
  • Individuelle samtaler med ansatte og ledere i ettertid, ved behov. Her står kognitive tilnærminger sentralt.
  • Kurs til arbeidstakere som er særlig eksponert (førstelinje, resepsjon, mottak m.v.)
  • Trening/simulering av krise/katastrofehendelser.
  • Sorgbearbeiding i gruppe eller individuelt.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi arbeider med krisehåndtering, og hva en beredskapsavtale innebærer.