Lederutvikling

Kjenner du på at du trenger økt kunnskap om godt lederskap?


Gjennom Coperio Lederrådgivning tilbyr vi deg ledertrening for bedre mestring i din lederrolle. Gjennom en  praktisk lederprosess, utvikles din kompetanse for økt mestring i lederrollen. Du vil få tilgang til praktiske verktøy du kan benytte i din daglige ledelse.

Tema som vil være relevante for opplæringen er basert på lovverk så vel som det å lede, motivere og følge opp dine medarbeidere.


Lederutviklingsprogrammet utøves i følgende alternativer:

 • Sammensetning av ledere fra ulike virksomheter
 • Deg og din ledergruppe
 • Individuell ledertrening og lederstøtte


Aktuelle tema vil være:

 • Lederrollen, stategisk og verdibasert ledelse
 • Håndtering av lovverket (Arbeidsmiljøloven/HMS- forskrifter); juridiske rammevilkår for ledelse
 • Ledelse og kommunikasjon; veiledning av medarbeidere
 • Konflikthåndtering
 • Systematisk HMS- arbeid
 • Det fysiske arbeidsmiljø; hvordan ergonomisk og byggteknisk kunnskap påvirker et helsefremmende arbeidsmiljø
 • Kriseberedskap
 • Teamarbeid og relasjonsledelse; engasjert lagspill og trivsel for bedre resultater
 • Medarbeidersamtalen
 • Sykefraværsarbeid; fra fravær til nærvær
 • Mental trening og stressmestring
 • Endringer, omstillinger og utvikling
 • Spesialtilpassede tema for spesifikke behov


Varighet

For å sikre mestring og forankring, går ledereutviklingsprogrammet over 6- 12 måneder. Her vil nye tema tas opp på hver samling. Temaene vil også settes sammen for å se lederoppgavene i sammenheng. Det vil bli gitt oppgaver mellom samlingene slik at deltakerne får en praktisk trening på egen arbeidsplass og på hvordan aktuelle tema utøves i eget arbeidsmiljø. Hver samling vil ta opp den enkeltes erfaringer på hva en har lært; hvordan oppgaven ble utført, erfaringen en har gjort seg, hva som framstår som et utviklingsområde i det videre arbeidet.

Vi på Coperio Lederrådgivning har lang lederutviklingserfaring, har tidligere toppledere nasjonalt og internasjonalt blant rådgiverne våre som vil tilføre deg nødvendig kunnskap, metoder og mestring i lederrollen. Lederutviklingsprogrammet vil bli ledet av dyktige psykologer hos oss.


Velkommen til å ta kontakt med oss for nærmere informasjon eller påmelding.