Trener lærere med VR-briller

Av: Coperio

Publisert: 24.04.2019


Lærere ved to skoler i Stjørdal i pilotprosjekt med Coperio.


HMS-rådgiver Ingrid Strand Petterson og kollegene i Coperio Bedriftshelse har gått innovative veier for å kunne tilby kunder og samarbeidspartnere en ny type erfaringslæring; trening i Virtual Reality (VR) på å møte potensielle vold- og trusselhendelser i arbeidshverdagen.

Mangler trening


– Vi har gjort en større kartlegging sammen med blant annet Stjørdal kommune, og fant ut at lærere og andre skoleansatte er en gruppe som har et potensiale i forhold til å trene på å håndtere vold og trusler, sier Strand Petterson.


Tematikken er svært aktuell, med hendelser omtalt i media flere steder i landet. Arbeids- og sosialdepartementet har dessuten satt i verk nye regler om at virksomheter skal kartlegge risiko for vold eller trusler, og at arbeidstakere får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner.

 

Ekte situasjoner

Dette har Strand Petterson og hennes HMS-team jobbet med i hele høst, og resultatet er et knippe 360-filmer med svært relevante scenarioer.


– Filmene er basert på ekte situasjoner som er blitt rapportert inn, og gir en mulighet for at flere enn de som tilfeldigvis opplever vold eller trusler kan erfare hvordan det kan være. Styrken med VR er at hjernen oppfatter det man ser i VR-brillene som ekte. I kombinasjon med refleksjoner, gruppediskusjoner og faglige innlegg, er målet at hver enkelt i større grad skal kunne kjenne på trygghet i forhold til å møte denne typen utfordringer som kan oppstå, sier HMS-rådgiveren.


MOBILTELEFON: Ingrid Strand Petterson setter en mobiltelefon inn i et par briller, hvor det er én skjerm til hvert øye. Slik skapes en virtuell virkelighet i tre dimensjoner.

Nyttig verktøy


I flere år har innovasjonsavdelingen i Coperio jobbet med å skreddersy scenarioer i virtuelle verdener. Gjennom ulike typer kurs og workshops har mange deltakere og ansattegrupper fått oppleve å bruke VR-briller som et verktøy for selvutvikling. Noe av det viktigste har vært å sørge for en trygg og behagelig opplevelse i møte med teknologien.


– Vi har et sterkt fagmiljø med blant andre psykologer og ekspertise i erfaringslæring som har gjort dette mulig å lage. Vi er ikke teknologer og er opptatt av å presisere at teknologien kun er et nyttig verktøy i denne sammenhengen. De skolene som har testet dette så langt synes det er spennende, og nå gleder vi oss til å sette i gang for fullt i 2019, sier Ingrid Strand Petterson.


Ønsker økt trygghet


Turid Aas, som er personalleder i Stjørdal kommune ser frem til å bruke VR-briller når ansatte skal øve på å møte vold og trusler.


– For meg som personalleder blir det mest spennende å se om denne formen for læring kan gi ansatte større trygghet i jobben. Det blir spennende å se om ansatte har større læringseffekt ved denne typen opplæring enn når de deltar på tradisjonelle kurs.


– Hva håper dere å få ut av dette prosjektet?


– Stjørdal kommune håper erfaringene fra de to skolene som skal i gang med prosjektet på nyåret blir så positivt at vi kan sette dette i system for alle skolene i løpet av 2019. Det er også et håp og et mål at ansatte skal oppleve større grad av mestring og trygghet i jobben sin, som igjen vil påvirke kvaliteten på den tjenesten de skal yte til innbyggerne i Størdal kommune, sier Turid Aas.

 

DETTE ER VIRTUELL VIRKELIGHET

Virtuell virkelighet er en illusjon, vanligvis generert ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted.

Illusjonen behøver ikke å være komplett, men den må være tilstrekkelig naturtro til at brukeren kan leve seg inn i den ved hjelp av naturlige sanser og ferdigheter.

Begrepet blir ofte forkortet til VR (Virtual Reality).

Når slike illusjoner fungerer, vil de omslutte brukeren slik at vedkommende blir mindre bevisst på den egentlige virkeligheten rundt seg. Dette kalles for immersjon. Evnen til å omslutte brukere på denne måten, kalles for immersivitet.


KILDE: Store norske leksikon, snl.no.

 
 
 
 
 

snakk med psykolog på mobilen: 

cope.no
bestill time


Ring telefon + 47 73 92 30 30

Eller send inn kontaktskjemaet under !