Kommunikasjon

Hvordan vi forstår informasjon avhenger av hvordan den gis. Bevisst kommunikasjon handler om å sette seg i mottakerens sted – før informasjonen gis.


Uklar eller lite konstruktiv intern kommunikasjon kan skape usikkerhet, manglende forståelse og gi grobunn for konflikter. Dette bidrar til økt opplevelse av stress, mindre produktivitet og høyere sykefravær.

Vi i Coperio Bedriftshelse setter kommunikasjon i sammenheng med arbeidsmiljø, sykefravær og den enkeltes mulighet til å gjøre en god jobb. Tydelig kommunikasjon er et personlig ansvar, og vi setter fokus på hvordan hver enkelt medarbeider kan bidra til konstruktiv intern kommunikasjon.


Hva kan vi hjelpe med?

  • Kurs
  • Workshops
  • Rådgivning


Ønsker du å vite mer om hvordan vi arbeider med psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø?  Kontakt oss på tlf: 73 92 92 30 eller benytt kontaktskjema under.