Konflikt

Konflikter på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for sykefravær, tapt arbeidsproduksjon og belastninger på hele arbeidsmiljøet.


Vi tilbyr:

  • Rådgivning i forbindelse med saksforhold, dokumentasjonsplikt, arbeidsmiljølov, styringsrett og omsorgsplikt.
  • Rådgivning i forbindelse med intern håndtering, kommunikasjon og informasjon.
  • Bistand til gjennomføring av faktaundersøkelser.
  • Prosjektstyring og eierskap blant ansatte i endringsprosesser
  • Tiltak og veiledning, individuelt og gruppevis.
  • Informasjonsprosesser
  • Kurs og foredrag i styringsrett og konflikthåndtering.


Kontakt oss gjerne!