Vi tilbyr et tiukers behandlingsprogram for deg med CFS/ME og langvarig muskel- og bløtdelssmerter. Rehabiliteringstilbudet tilbys etter avtale med Helse Midt-Norge.

PROGRAMMETS FORLØP

Uke 1-5: Første fase

Gruppevise samlinger mandag, onsdag og fredag (Levanger: mandag, tirsdag og torsdag) kl.10-15 inkludert lunsj.

Praktisk og teoretisk gjennomgang av hvordan vi stimulerer kroppens system for energi og velvære. Sentrale elementer her er restitusjon, tankemønster, bevegelser, avspenning, egne behov, selvfølelse og søvn.

Uke 6-10: Andre fase

Gruppevise samlinger tirsdag og torsdag (Levanger: mandag og torsdag) kl.10-15 inkludert lunsj. Fordypningsfase i det den enkelte trenger å trene mer på – både mens du er på rehabliteringa og i tiden du er hjemme.

Her finner du oss:

Avdeling Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 24B

7011 Trondheim

Avdeling Levanger
Helga den Fagres gate 5

7600 Levanger

Henvisning

Pasientens henvises til CoperioSenterets rehabiliteringstilbud via fastlege og søknad til Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. Les mer om retningslinjer for henvisning her.

Refusjon

Rehabiliteringstilbudet inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Egenandel faktureres et par uker ut i kurset og går inn under egenandelstak 2. Les mer om
refusjonsordningen her.

Reisegodtgjørelse

Har du lang reisevei kan du søke dekning for reiser gjennom Pasientreiser.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte oss på tlf: 73 92 92 30.