Nettprogrammet «Rør deg selv!»

Rør deg selv! er et nettbasert program for deg som sliter med langvarige smerter. Behandlingsprogrammet omfatter trening, øvelser, avspenning og faglig fordypning, servert i form av tekster, videoer og bilder. I tillegg kan du chatte med terapeutene underveis.

Programmet er utviklet i samarbeid med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Bruk av programmet

  1. Logg deg på med ditt tildelte brukernavn og passord.
  2. Deretter mottar du et engangspassord på SMS som du må taste inn for å komme videre i programmet. Dette for at ditt brukernavn og passord ikke skal kunne misbrukes dersom du mister det.

Trykk her for å gå til innlogging til nettprogrammet

Ønsker du å prøve programmet?

Kontakt oss via skjema under.

 

Utvikler ny digital løsning for HR

Det nettbaserte programmet skal gjøre arbeidstakeren i stand til å kartlegge og forebygge egne plager og utfordringer i hverdagen. Samtidig får HR-avdelingen muligheten til å analysere store data fra ansattegruppen.

–        Vi er under utvikling av en digital løsning for oppfølging av arbeidstakere, både med og uten helseplager. Som bruker vil du først gå gjennom en dynamisk kartlegging. Kartleggingsspørsmålene vil avdekke hvilke behov du har innenfor tre kategorier; Søvnvansker, smertetilstander og mental trening, forteller Torben Jenssen, daglig leder for Coperio Behandling.

Nylig bevilget Norges Forskningsråd midler til programmet.

–        Programmet vil  foreslå et tilpasset løp basert på kartleggingsresultatene. Det er viktig å huske at dette ikke er et program kun for arbeidstakere med helseproblemer, men også et program med øvelser for deg som ønsker å utvikle deg i jobben, sier han.

Mental trening for ansatte

Nettprogrammet vil blant annet tilby ulike øvelser med ulik vanskelighetsgrad for den som ønsker å trene mentalt på restituering og konsentrasjon.

–        For mange er mental restitusjon en utfordring. Det er ikke nødvendigvis lengden på ferien som avgjør hvor uthvilt og skjerpet du er når du kommer tilbake på jobb, men hvor flinke man er til å legge om moduset når man har fri. Her vil du få øvelser som blant annet trener evnen til avkobling, forteller Jenssen.

Forebygger sykefravær

For deg som sliter med smertelidelser kan programmet foreslå forebyggende øvelser og avspenningsteknikker.

–        Fordelene med dette programmet er at man ved hjelp av kartleggingen kan følge opp den enkelte arbeidstaker med tips og øvelser som er relevante, sier han og mener dette vil treffe godt hos de som utsetter legebesøket av ulike grunner, sier Jenssen.

Samtidig presiserer Jenssen at programmet ikke skal erstatte tradisjonell behandling eller bedriftshelsetjenesten, men være et supplement som gjør det mulig å gripe fatt i problemene før de blir så omfattende at man må søke hjelp.

–        Vi ser at mange kan la det skure å gå lenge med ulike plager og symptomer før man kommer seg i behandling, og da er det ofte for sent å forhindre en sykemelding. For mange kan dette bli en god lavterskelløsning på et tidlig stadium, tror Jenssen.

Bedre data gir bedre oppfølging

Gjennom kartleggingen vil ledelsen og HR-avdelingen få tilgang til anonymiserte statistikker om både helsa og utviklingspotensialet hos de ansatte.

–        Med denne dataen vil ledelsen kunne jobbe systematisk med sykefravær og opplevelsen av mestringsnivået hos de ansatte. Dette kan være relevant for å måle effekten av ulike tiltak på avdelingsnivå. Samtidig forenkler det den individuelle oppfølgingen fordi de ansatte får tidlig hjelp til forebygging, mener Jenssen.

Dette er nettprogrammet:

Nettprogrammet skal sikre bedre oppfølging av enkeltansatte gjennom tre moduler med øvelser og oppgaver.

Basert på en innledende kartlegging, vil et individuelt løp med oppgaver settes sammen. Modulene bygger på:

  • Mental trening
  • Smerteforebygging
  • Søvnproblematikk

Søker samarbeidspartnere

Coperio er foreløpig tidlig i utviklingsfasen og åpne for å spille med flere på laget. Med midlene fra Norges Forskningsråd skal det parallelt forskes på effekten av den digitale løsningen. Det gir en unik mulighet for interaksjonsdesignere og andre teknologer til å kvalitetssikre løsningen på brukergrensesnittet.

–        Vi har allerede utviklet en pilotversjon på utvalgte smertetilstander som er under uttesting. Vi har en teknologisk plattform på plass i samarbeid med søsterselskapet vårt Checkware, og høye krav til sikkerhetsnivå for dataen som samles inn. Men vi kan trenge flere fagfolk på laget som har spisskompetanse på interaksjon og brukergrensesnitt. Vi må stimulere brukeren til å være aktivt deltakende i programmet.

Jenssen er opptatt av at det skal være er en romslig pilotperiode for å teste og sikre kvaliteten i programmet.

–        Vi er opptatt av å ha en bredest mulig prosess der brukeren er i fokus fra dag 1. Vi vil gjøre brukerundersøkelser og kvalitative intervju underveis for å sikre at brukerperspektivet er ivaretatt, avslutter han.