Barnehageløftet

Mange barn, for få ansatte, høyt lydnivå, dårlig luft, lite mulighet til å trekke seg unna for en pause og fysiske belastningsskader pekes på som de fremste årsakene til sykefravær.

Arbeidsforskningsinstituttets rapport «Arbeidsmiljøet i barnehagen» fra 2008, peker videre på to faktorer som særlig helsefremmende; kollegiale relasjoner og arbeid med barnet selv.

Aktivitetsnivået og spontaniteten i arbeidet med barn bidro til spennende og meningsfylt arbeid på den ene siden. På den andre siden kunne det by på en intensitet i arbeidet som fører med seg opplevelse av «slitenhet».

Av andre faktorer som pekte seg ut negativt var fysisk arbeidsmiljø, status, lønn, faglig oppfølging og utvikling. Det var ofte lite rom for åpenhet rundt opplevelsen av å være sliten og refleksjon rundt egen praksis. Det ga lite mulighet for å forbedre rutiner og gjennomføre endringer i arbeidshverdagen som lettet og reduserte intensitetsnivået.

Les rapporten «Arbeidsmiljøet i barnehagen» her.

Barn klarer mer enn vi tror

I en travel hverdag kan man raskt glemme barnas egen mestringsevne. De voksne inntar ofte en hjelperrolle i større grad enn en veilederrolle. Økt selvstendighet bidrar også til redusert slitasje for de ansatte.

Mange barnehager har begynt å se på ergonomi på en ny måte. Kombinasjonen av ergonomi og pedagogikk har resultert i færre muskel- og skjelettplager og mer selvhjulpne barn.

Bli med på et kompetanseløft!

Barnehageløftet er et kompetanseløft som fokuserer på hvordan ansatte og ledere med enkle grep kan gjøre barnehagen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Kursmodulene kan kombineres og skreddersys etter behov og kompetansenivå. Det er ikke nødvendig å tegne bedriftshelseavtale med oss for å bestille kurset.  Kursmodulene tar for seg utvalgte kjerneområder:

 • Hvordan kan du unngå de tunge løftene? Arbeidsstillinger og organisering av dagen og bruk av ergonomiske hjelpemiddel.
 • Tilbakemeldingskultur: Hvordan kommuniserer dere?
 • Risikokartlegging: Ergonomi og pedagogikk i hverdagen.

Fokusområder som Coperio jobber særlig med

Coperio Bedriftshelse har lang erfaring med både offentlig og privat barnehagesektor. Fokusområder i Coperios tilnærming er:

 • Størrelsen på barnegruppene i ulike aktiviteter gjennom dagen
 • Bruk av ergonomiske hjelpemiddel
 • Barnas egen mestringsevne
 • Psykososialt arbeidsmiljø: Kommunikasjon, tilbakemeldingskultur og samspill i personalgruppa
 • Kompetanseløft for verneombud: Få din egen ergonom på jobb

Vi bistår med:

Be om et uforpliktende møte om hvordan vi best kan bistå din barnehage:

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

 

Trening som virker

Med enkle strikkøvelser kan du forebygge muskel- og leddplagene som ofte følger med stillesittende kontorarbeid.

Med enkle strikkøvelser kan du forebygge muskel- og leddplagene som ofte følger med stillesittende kontorarbeid.

Arbeidslivsforskning viser det kan lønne seg å prioritere trening som et helsefremmende tiltak på jobb.

I dag er omlag 40 % av sykefraværet i Norge begrunnet med muskel- og skjellettlidelser. Usunne, individuelle livsstilsvalg kan medføre betydelig tap i produksjonstid på jobb, viser en studie gjort ved Harvard School of Public Health i 2008.

Forskjeller på Norge og Sverige

Det er få arbeidsgivere som tar sammenhengen mellom arbeidsliv, produktivitet og helse på alvor; Kun 1 av 4 arbeidstakere i Norge får støtte til fysisk trening; i Sverige mottar  halvparten av arbeidstakerne støtte til fysisk aktivitet. På den andre siden får arbeidsgivere i Sverige skattefradrag ved å dekke sosiale goder som trening og helse.

Kun få minutter kan gjøre hele forskjellen

Kun få minutter i løpet av arbeidsdagen kan være nok til å redusere risiko for belastningsskader og slitasje på muskler og ledd.  Enkle øvelser med strikk, såkalte ”energi-pauser” er en effektiv og veldokumetert metode for å redusere muskel- og skjelett plager samt spenningshodepine.

Stress kan mestres med enkle puste- og avspenningsteknikker, noe som er god førstegjelp i en travel hverdag. Bruk noen minutter i løpet av arbeidsdagen på effektive øvelser. Vi tilbyr bedriftsinterne tiltak og program som drives av veiledere med bred kompetanse innen trening og helse.

Vi tilbyr:

 • Veiledning og treningsprogram for grupper
  • Kondisjons- og utholdenhetstrening
  • Styrketrening
  • Foredrag
   • Kosthold og livsstilsendring
   • Stressmestring
 • Individuell veiledning og kartlegging
  • Egenvurdering av helse (spørreundersøkelse/kartlegging)
  • Fysisk test
  • Tilpassede øvelser

NB! Treningsprogrammet, moduler og foredrag tilpasses og settes sammen etter behov og ønske. Kontakt oss for å få et tilbud som passer deg og din bedrift.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.