Tilbake til arbeidslivet

Jobbmarkedet kan være nådeløst for den som har falt utenfor. Med et tilbakelagt liv som rusmisbruker, møtte Kristoffersen mange lukkede dører.

Ble en kasteball

Det er krevende å legge om rutiner og livsstil når en har vært lenge utenfor arbeidslivet. En stor utfordring for Kristoffersen var at de ulike tiltakene NAV hadde tilbudt ham ble for tidsknappe.

–  Jeg har vært på flere tiltak men etter seks måneder kan de ikke tilby mer oppfølging og da stopper det opp. Det hjelper ikke hva du sier til NAV. Jeg følte meg som en kasteball, forteller han.

Unge faller ut

Om lag 80 000 unge under 30 år er registrert hos NAV.

Av disse har 40 000 nedsatt arbeidsevne.

10 000 er registrert uføre.

30 000 er arbeidssøkende.

30 % av elevene i videregående skole faller fra før artium.

(kilde: NAV 27.02.2014)

Vendepunktet

Høsten 2011 fikk Kristoffersen et nytt tilbud. Coperios oppfølgingstiltak hadde, som de tidligere tiltakene han hadde deltatt i, en ramme på seks måneder. Per Ørjan Aabel ved Coperio er klar på at han mener det ikke er tilstrekkelig i alle tilfeller.

–  Skal vi være ærlige hadde ikke Johan fått jobb dersom tiltaket hadde vært avsluttet som planlagt etter seks måneder.  Da hadde arbeidsgiver sagt nei, tiltaket ville blitt avsluttet og Johan hadde blitt veldig skuffa igjen, sier han.

Samtidig berømmer Aabel saksbehandleren på NAV som forstod at dette ikke handlet om mangel på motivasjon, men om tid. Ved særlige behov var det rom for å utvide tiltaket inntil tre år. Kristoffersen fikk 18 måneder.

 

Kaller en spade for en spade

Kristoffersen fikk snart praksisplass hos Isfjord Norway. Da han etter hvert fikk tilbud om ordinært arbeid, fikk Aabel fortsette en tid som veileder. Det nære samarbeidet mellom matprodusenten, Coperios veileder og NAV ble avgjørende for veien videre.

–  Fra å komme seg i jobb, få i gang rutiner og være der til rett tid, sykefravær …   Hele syklusen i det å ha folk ansatt… Det er noe med å gå fra en hverdag der du har vært ute av rutinene, til å gå inn igjen. Å ha tillitt til at dette skal gå bra er ikke enkelt for hverken brukerne eller oss, sier Dag Lund ved Isfjord Norway.

Som fabrikksjef har han mottatt flere arbeidssøkende gjennom ulike oppfølgingstiltak. Hovedutfordringene er langvarig stabilitet.  Å bygge gjensidig tillitt kan være tidkrevende, og da er det viktig å være tydelig i tilbakemeldingene mener han.

– Vi kaller en spade for en spade. Vi er ganske klare i tilbakemeldingene, det tror jeg er det eneste riktige. Å sy puter under armene på brukerne, det tror jeg ikke slår så heldig ut. Det handler om å vise respekt og være tydelig. Det er viktig at det er en likevekt mellom oss og brukeren, sier han.

Må spille på lag

Stor takhøyde hos administrasjonen og lav terskel for å ta opp ting med ledelsen har vært viktige faktorer for å lykkes med oppfølgingstiltakene, mener Dag Lund.

– Det er viktig at de som er her og skal ha denne praksisplassen skjønner at dette ikke er gjort på 14 dager. Tida er riktig når vi føler det er riktig. Vi bruker ikke nødvendigvis lengre tid, men det kan ta fra et gitt antall uker til et gitt antall måneder. Det har vi sett flere ganger – at systemet må spille på lag med oss, sier Lund.

Han vil anbefale andre bedrifter å åpne dørene for brukere som søker arbeid gjennom oppfølgingstiltak.

– Det å sitte her med Johan i dag er for oss som firma en fjær i hatten. Det er ikke nødvendigvis slik at alt vi gjør trenger å genereres i penger. Å se Johan glad på jobb, det synes jeg er svært viktig i hverdagen, sier Lund.

Framtidsutsikter

I dag er Kristoffersen og kjæresten på leilighetsjakt. For ham har jobben på Isfjord vært avgjørende for trivselen i hverdagen og framtidsutsiktene.

– Jobben har gitt meg mer selvtillit, og jeg har blitt flinkere til å si ifra om ting. Jeg har blitt mer bestemt. Familien min stoler mer på meg, det gjorde ikke det før. Humøret mitt er også mye bedre. Før var jeg langt nede, nå er jeg veldig langt oppe, smiler han.

–  Da Johan ringte før jul for å fortelle at han hadde invitert familien hjem på julemiddag, da føles jobben min meningsfylt, skyter Aabel inn. Som veileder er han stolt av Kristoffersen.

– Den største innsatsen har du utvilsomt gjort selv, det skal du ikke være i det minste tvil om, legger han til henvendt mot Kristoffersen.

– Ja, det er mange som vil at jeg skal lykkes, spesielt meg selv, medgir Kristoffersen.