Konflikter på jobb skaper sykefravær

Konfliktskye ledere

Uklare roller, tidspress og ressursknapphet gir grobunn for personkonflikter på jobb. En studie av professor William Brochs-Haukedal ved NHH i 2012, viste at hele 60 prosent av norske ledere følte at de ikke klarte å ta tak i konflikter på en god måte. Samtidig sa de at konflikthåndtering er en viktig del av jobben deres.

Selv om studien er fra 2012, er det liten grunn til å tro at mye har forandret seg siden. En studie som ble gjennomført i 2013 av Sariba Consulting avdekket at så mange som 90 % av norske arbeidstakere har opplevd konflikter fra tid til annen på arbeidsplasssen, 2 av 3 opplevde at det var et eskalerende problem. Undersøkelsen viste at opp i mot hvert femte sykefravær skyldes konflikter på arbeidsplassen

På tide å skifte taktikk?

Konflikter trenger ikke å være et onde, men blir de ikke håndtert, kan de bli en negativ belastning på hele arbeidsmiljøet. Vil du vite mer om hvordan du kan forebygge konflikter og håndtere negative forhold på arbeidsplassen? Ta en titt på vårt dagskurs i konflikthåndtering her.

Konflikter på arbeidsplassen kan føre til økt risiko for sykefravær, tapt arbeidsproduksjon og belastninger på hele arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr:

  • Rådgivning i forbindelse med saksforhold, dokumentasjonsplikt, arbeidsmiljølov, styringsrett og omsorgsplikt.
  • Rådgivning i forbindelse med intern håndtering, kommunikasjon og informasjon.
  • Bistand til gjennomføring av faktaundersøkelser.
  • Rapportering.
  • Tiltak og veiledning, individuelt og gruppevis.
  • Kurs og foredrag i styringsrett og konflikthåndtering.