Bedrifts- og krisepsykologavtale

Ved å inngå en Bedriftspsykologavtale med oss, sikrer du lynrask psykologbistand for ansatte.

En Bedriftpsykologavtale omfatter utredning og behandling av psykolog for ulike typer helseproblemer som angst, stress, depresjon, søvnproblemer, kriser, tilpasningforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer og samlivsproblemer.

Coperio har lang erfaring i å tilby bedrifter avtaler som gjør at deres ansatte har lynrask tilgang til senterets  tjenester.

Hvis du eller noen i din bedrift opplever en katastrofe, har dere ingen tid å miste. Da trenger dere et profesjonelt hjelpeapparat som kjenner dere allerede og som har alle ressurser tilgjengelig der og da, og som i tillegg har kompetanse og erfaring.

De ansattes nærmeste familie kan også inkluderes i avtalen om det er ønskelig.

Som en del av avtalen kan Coperio  også tilby digitale psykologtjenester.

Alle data er krypterte og systemer er i samsvar med Personopplysningsloven av 2018, herunder GDPR.

Coperios arbeidsrutiner og systemer er godkjent av norske helsemyndigheter for lagring av helsedata for norske innbyggere.

 

For mer informasjon send en e-post til psykolog@coperio.no eller kontakt Per Ørjan Aabel på telefon 93039943

 

Krisepsykologavtale 

Avtalen omfatter tilgang på kontinuerlig krisetelefon 24/7 og akutt krisebistand fra psykolog.

Tjenesten omfatter akutte kriser som oppstår.

Eksempler på dette er akutte krise- og katastrofesituasjoner som oppstår som alvorlige ulykker, skader eller dødsfall utenom det vanlige.

Kriser og katastrofer gir store menneskelige og materielle tap. Vårt Helsevesen har vanligvis ikke beredskap eller kompetanse nok til å håndtere denne typen hendelser som ivaretar de ansatte i bedrifter som blir rammet av alvorlige og uforutsette hendelser.

Vårt psykologsenter har erfaring med akutt og lynrask bistand til de som blir rammet.

Vi arbeider etter en  strukturert modell som har basis i internasjonal forskning i krisepsykologi og håndtering av krise-/katastrofer.

For mer informasjon send en e-post til psykolog@coperio.no eller kontakt Per Ørjan Aabel på telefon 930399437