Barnehageløftet

Mange barn, for få ansatte, høyt lydnivå, dårlig luft, lite mulighet til å trekke seg unna for en pause og fysiske belastningsskader pekes på som de fremste årsakene til sykefravær.

Arbeidsforskningsinstituttets rapport «Arbeidsmiljøet i barnehagen» fra 2008, peker videre på to faktorer som særlig helsefremmende; kollegiale relasjoner og arbeid med barnet selv.

Aktivitetsnivået og spontaniteten i arbeidet med barn bidro til spennende og meningsfylt arbeid på den ene siden. På den andre siden kunne det by på en intensitet i arbeidet som fører med seg opplevelse av «slitenhet».

Av andre faktorer som pekte seg ut negativt var fysisk arbeidsmiljø, status, lønn, faglig oppfølging og utvikling. Det var ofte lite rom for åpenhet rundt opplevelsen av å være sliten og refleksjon rundt egen praksis. Det ga lite mulighet for å forbedre rutiner og gjennomføre endringer i arbeidshverdagen som lettet og reduserte intensitetsnivået.

Les rapporten «Arbeidsmiljøet i barnehagen» her.

Barn klarer mer enn vi tror

I en travel hverdag kan man raskt glemme barnas egen mestringsevne. De voksne inntar ofte en hjelperrolle i større grad enn en veilederrolle. Økt selvstendighet bidrar også til redusert slitasje for de ansatte.

Mange barnehager har begynt å se på ergonomi på en ny måte. Kombinasjonen av ergonomi og pedagogikk har resultert i færre muskel- og skjelettplager og mer selvhjulpne barn.

Bli med på et kompetanseløft!

Barnehageløftet er et kompetanseløft som fokuserer på hvordan ansatte og ledere med enkle grep kan gjøre barnehagen til en mer helsefremmende arbeidsplass. Kursmodulene kan kombineres og skreddersys etter behov og kompetansenivå. Det er ikke nødvendig å tegne bedriftshelseavtale med oss for å bestille kurset.  Kursmodulene tar for seg utvalgte kjerneområder:

  • Hvordan kan du unngå de tunge løftene? Arbeidsstillinger og organisering av dagen og bruk av ergonomiske hjelpemiddel.
  • Tilbakemeldingskultur: Hvordan kommuniserer dere?
  • Risikokartlegging: Ergonomi og pedagogikk i hverdagen.

Fokusområder som Coperio jobber særlig med

Coperio Bedriftshelse har lang erfaring med både offentlig og privat barnehagesektor. Fokusområder i Coperios tilnærming er:

  • Størrelsen på barnegruppene i ulike aktiviteter gjennom dagen
  • Bruk av ergonomiske hjelpemiddel
  • Barnas egen mestringsevne
  • Psykososialt arbeidsmiljø: Kommunikasjon, tilbakemeldingskultur og samspill i personalgruppa
  • Kompetanseløft for verneombud: Få din egen ergonom på jobb

Vi bistår med:

Be om et uforpliktende møte om hvordan vi best kan bistå din barnehage:

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

 

Hvorfor fungerer ikke arbeidsmiljøtiltakene?

 

Hvorfor fungerer ikke velmente tiltak?

Robstad har sett nærmere på hvordan en kommune håndterte høyt tidspress, og hvilken effekt ulike arbeidsmiljøtiltak hadde på sykefravær. Robstad så særlig på kritiske faktorer i samspillet mellom arbeidsmiljøtiltak på den ene siden og rasjonaliseringsmål på den andre.

Robstad fant blant annet at mangel på kommunikasjon mellom organisasjonsnivåene (administrativt beslutningsnivå og utøvende arbeidsnivå), og for mange parallelle prosesser på samme tid skapte et enormt krysspress for de ansatte.

Se hele artikkelen her: Understanding significant processes during work environment interventions to alleviate time pressure and associated sick leave of home care. Workers – a case study (Gunn Robstad og Rolf H. Westgård 2014)