Nettprogrammet «Rør deg selv!»

Rør deg selv! er et nettbasert program for deg som sliter med langvarige smerter. Behandlingsprogrammet omfatter trening, øvelser, avspenning og faglig fordypning, servert i form av tekster, videoer og bilder. I tillegg kan du chatte med terapeutene underveis.

Programmet er utviklet i samarbeid med HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Bruk av programmet

  1. Logg deg på med ditt tildelte brukernavn og passord.
  2. Deretter mottar du et engangspassord på SMS som du må taste inn for å komme videre i programmet. Dette for at ditt brukernavn og passord ikke skal kunne misbrukes dersom du mister det.

Trykk her for å gå til innlogging til nettprogrammet

Ønsker du å prøve programmet?

Kontakt oss via skjema under.

 

Vi tilbyr et tiukers behandlingsprogram for deg med CFS/ME og langvarig muskel- og bløtdelssmerter. Rehabiliteringstilbudet tilbys etter avtale med Helse Midt-Norge.

PROGRAMMETS FORLØP

Uke 1-5: Første fase

Gruppevise samlinger mandag, onsdag og fredag kl.10-15 inkludert lunsj.

Praktisk og teoretisk gjennomgang av hvordan vi stimulerer kroppens system for energi og velvære. Sentrale elementer her er restitusjon, tankemønster, bevegelser, avspenning, egne behov, selvfølelse og søvn.

Uke 6-10: Andre fase

Gruppevise samlinger tirsdag og torsdag  kl.10-15 inkludert lunsj. Fordypningsfase i det den enkelte trenger å trene mer på – både mens du er på rehabliteringa og i tiden du er hjemme.

Her finner du oss:

Avdeling Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 24B

7011 Trondheim

Avdeling Levanger
Håkon den godes gate 4

7600 Levanger

Henvisning

Pasientens henvises til CoperioSenterets rehabiliteringstilbud via fastlege og søknad til Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. Les mer om retningslinjer for henvisning her.

Refusjon

Rehabiliteringstilbudet inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Egenandel faktureres et par uker ut i kurset og går inn under egenandelstak 2. Les mer om
refusjonsordningen her.

Reisegodtgjørelse

Har du lang reisevei kan du søke dekning for reiser gjennom Pasientreiser.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte oss på tlf: 73 92 92 30.