Vi tilbyr et tiukers behandlingsprogram for deg med CFS/ME og/eller langvarig muskel- og bløtdelssmerter. Rehabiliteringstilbudet tilbys etter avtale med Helse Midt-Norge.

I tillegg har vi egne grupper for deg som er mellom 18 og 28 år. Dette rehabiliteringsforløpet går over et semester med oppmøte tirsdager og torsdager.

For syk til å kunne møte til behandling? Kontakt oss: vi har ambulant team!

For ordinær dagrehabilitering gjelder:

PROGRAMMETS FORLØP

Uke 1-5: Første fase

Gruppevise samlinger mandag, onsdag og fredag kl.10-15 inkludert lunsj.

Praktisk og teoretisk gjennomgang av hvordan vi stimulerer kroppens system for energi og velvære. Sentrale elementer her er restitusjon, tankemønster, bevegelser, avspenning, egne behov, selvfølelse og søvn.

Uke 6-10: Andre fase

Gruppevise samlinger tirsdag og torsdag  kl.10-15 inkludert lunsj. Fordypningsfase i det den enkelte trenger å trene mer på – både mens du er på rehabliteringa og i tiden du er hjemme. Inkluderer også individuell oppfølging hos psykolog, fysioterapeut og/eller sosionom.

Her finner du oss:

Avdeling Trondheim
Olav Tryggvasons gt. 24B

7011 Trondheim

Avdeling Levanger
Håkon den godes gate 4

7600 Levanger

Henvisning

Pasientens henvises til CoperioSenterets rehabiliteringstilbud via fastlege og søknad til Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. Les mer om retningslinjer for henvisning her.

Refusjon

Rehabiliteringstilbudet inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Egenandel faktureres et par uker ut i kurset og går inn under egenandelstak 2. Les mer om
refusjonsordningen her.

Reisegodtgjørelse

Har du lang reisevei kan du søke dekning for reiser gjennom Pasientreiser.

Kontakt oss

Har du spørsmål kan du kontakte oss på tlf: 73 92 92 30.