Individuell og gruppevis behandling

 • Akupunktur
 • E-helse: Rør deg selv
 • Familieterapi
 • Forsikringsavtaler
 • Bedriftsavtaler
 • Fysioterapi
 • Psykolog
 • Psykomotorisk fysioterapi
 • Rehabilitering for smerte- og utmattelsesplager
 • Rehabilitering for unge voksne

Har du spørsmål? Kontakt oss direkte på 73 92 92 30 eller via skjema under.

workshops | foredrag | seminar | rådgivning | coaching | Bistand

180 / 360 evaluering

En 180 ° / 360° evaluering bygger på tilbakemeldinger fra din nærmeste kollegasirkel, både blant overordnede, medarbeidere og underordnede.

Gjennomført og behandlet med omhu og profesjonalitet, er dette et av de mest effektive og utviklende evalueringsverktøyene for en leder.

Arbeidsglede

Den viktigste ressursen enhver bedrift har, er menneskene som jobber i den. Arbeidsglede og engasjement i jobben bidrar til å styrke arbeidsmiljøet og senke sykefravær. Lær hvordan du som leder kan inspirere og engasjere dine medarbeidere.

Endringsledelse

Endring og omstillingsprosesser kan skje på flere nivå i organisasjonen og fører ofte både positive og negative konsekvenser med seg, både for organisasjonen og arbeidstakerne. Vi hjelper deg å kartlegge alle konsekvenser og styrke de positive og avdempe de negative effektene av omstillinger.

Feedback og tilbakemeldingskultur

Hvordan vi gir tilbakemeldinger, påvirker hvordan andre tar i mot.

Dypest sett handler feedback om å se hverandre og våge å være direkte. En god feedback-kultur skaper en god arbeidskultur og bidrar til positiv utvikling og forbedring.

Konflikthåndtering

Konflikter fører ofte til risiko for høyt sykefravær, tapt arbeidsproduksjon, belastninger i arbeidsmiljøet og høyt sykefravær. Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med saksforhold, arbeidsmiljøloven, styringsrett og omsorgsplikten.

Kriseberedskap/krisehåndtering

Vi inngår i et nasjonalt nettverk anført av Senter for Krisepsykologi i Bergen, og har lang erfaring med å bistå virksomheter både ved forebygging og håndtering av kriser. Vi jobber med kvalitetssikring av rutiner, gruppebasert debriefing, individuelle samtaler og medietrening for å ruste organisasjonen før og etter en eventuell krise inntreffer.

Mental trening

Grunnprinsippet i all mental trening er å repetere. Et tankemønster eller en handling repeteres så mange ganger at det dannes et dominerende minnespor som hjelper deg i prestasjonsøyeblikket.

Gjennom visualisering forbereder du deg mentalt på hvordan du skal være i prestasjonsøyeblikket. Mental trening kan både brukes til restitusjon og stressmestring.

Selvledelse

God selvledelse handler om evnen til å håndtere ulike situasjoner slik at man ikke kommer i ubalanse mellom krav og ressurser, arbeidsliv og familieliv.

Gjennom bevisst fokus på motivasjon og mental trening kan man utvikle seg som medarbeider og leder i takt med de organisatoriske målene.

Styringsrett

Styringsretten og omsorgsplikten går hånd i hånd med arbeidsmiljøloven, og legger det juridiske grunnlaget for retten du som leder har for å ta de valg og beslutninger som er nødvendig i ledergjerningen. Gjennom kunnskap om hvordan du kan bruke styringsretten innen de avgrensninger som gjelder norsk rettspraksis kan du utøve et tydelig, rettferdig og godt lederskap som ivaretar alle aktører i arbeidshverdagen.

Har du spørsmål? Kontakt oss direkte på 73 92 92 30 eller via skjema under.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.