Rehabilitering

Utredning CFS/ME

Fastlege kan henvise pasienter direkte til Coperiosenteret for utredning for CFS/ME. Utredningen følger offentlige takster for timeavtaler, for tida (2021) 150kr/time.Egenandelen inngår i frikortsordningen.Vanligvis brukes fem timer til en tverrfaglig utredning som inkluderer blodprøvetaking. 


Henvisning sendes direkte til Coperiosenteret Postboks 1367401 Trondheim.

Rehabilitering for CFS/ME

Rehabilitering for CFS/ME

Coperiosenteret dagrehabiliteringstilbud er en del av det offentlige helsetilbudet og drives på oppdrag for Helse Midt. Det betyr at betalingen følger offentlige egenandeler og går inn i frikortsordningen.


  • Dagrehabilitering i Trondheim og Levanger.
  • Digital rehabilitering for deg som bor langt unna behandlingssted eller er for syk til å møte opp fysisk

Rehabilitering for langvarig smerte

Coperiosenteret dagrehabiliteringstilbud er en del av det offentlige helsetilbudet og drives på oppdrag for Helse Midt. 

Det betyr at betalingen følger offentlige egenandeler og går inn i frikortsordningen.


    • Dagrehabilitering i Trondheim og Levanger
    • Ambulant team som kommer hjem til deg hvis du er for syk til å kunne møte til behandling