Rehabilitering for CFS/ME

Unicare Coperio dagrehabiliteringstilbud er en del av det offentlige helsetilbudet og drives på oppdrag for Helse Midt-Norge.

Det betyr at betalingen følger offentlige egenandeler og går inn i frikortsordningen.


For best mulig å kunne tilpasse behandlingen til dine behov og din helsetilstand har vi 

  • dagrehabilitering i Trondheim og Levanger
  • digital rehabilitering med webinarer
  • ambulant team som kommer hjem til deg hvis du er for syk til å kunne møte til behandling


For ordinær dagrehabilitering gjelder:


PROGRAMMETS FORLØP

Uke 1-5: Første fase

Gruppevise samlinger mandag, onsdag og fredag kl.10-15 inkludert lunsj.

Praktisk og teoretisk gjennomgang av hvordan du gjenoppretter balansen i betennelsessystemet og immunsystemet.

Uke 6-10: Andre fase

Gruppevise samlinger tirsdag og torsdag  kl.10-15 inkludert lunsj. Fordypningsfase i det den enkelte trenger å trene mer på – både mens du er på rehabliteringa og i tiden du er hjemme. Inkluderer også individuell oppfølging hos psykolog eller fysioterapeut 


Digital rehabilitering

For deg som har lang reisevei eller er for syk til å møte opp fysisk, har vi et tilbud om rehabilitering som foregår via webinarer. Tirsdager og torsdager følger du sendinger over internett og får oppgaver du gjør hjemme. Behandlingsperioden varer i 14 uker. 


Henvisning

Pasientens henvises til Unicare Coperios rehabiliteringstilbud via fastlege og søknad til Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner. Les mer om retningslinjer for henvisning her.


Refusjon

Rehabiliteringstilbudet inngår i refusjonsordning for helsetjenester og pasienten betaler kun egenandel for deltakelse. Egenandel faktureres et par uker ut i kurset og går inn under egenandelstaket. Les mer om
refusjonsordningen her.


Reisegodtgjørelse

Har du lang reisevei kan du søke dekning for reiser gjennom Pasientreiser.


Kontakt oss

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på tlf: 73 92 92 30.


Rehabiliteringen holder til i Trondheim og på Levanger


Adresse Levanger: Håkon den godes gate 4

Adresse Trondheim: Olav Tryggvasons gate 24, inngang B fra Carl Johans gate, 2.etg