Utredning CFS/ME

Fastlege kan henvise pasienter direkte til Unicare Coperio for utredning for CFS/ME.


Utredningen følger offentlige takster for timeavtaler, for tida (2021) 150kr/time. Egenandelen inngår i frikortsordningen. Vanligvis brukes fem timer til en tverrfaglig utredning som inkluderer blodprøvetaking. 


Henvisning sendes direkte til

Unicare Coperio

Postboks 136

7401 Trondheim


Elektronisk henvisning sendes til

Rehabilitering Trondheim/Levanger

her ID: 1701 46